Tech3 | Terneuzen | Keuringen

Keuringen

Om ervoor te zorgen dat medewerkers dagelijks in een veilige werkomgeving werken, met veilige apparatuur, is het van belang om apparatuur tijdig te laten keuren.

  • In de ARBO wet zijn de algemene eisen op het gebied van de elektrische veiligheid beschreven in de norm NEN 3140 / 1090 Keuringen
  • Veiligheidsbepalingen om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.Wat is een NEN 3140 Keuring?

NEN 3140 keuring  ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’ is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.
Per maart 2011 is de NEN 3140 van kracht. Het toepassingsgebied is elektrische installaties, apparatuur en gereedschappen, tot een nominale spanning van 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning.

Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Volgens de Arbowet ben je als leidinggevende of hoofdverantwoordelijke verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. De arbeidsmiddelen en installaties dienen met regelmaat te worden geïnspecteerd, om aan deze eis te voldoen.
Het bouwbesluit eist dat de elektrische installaties voldoet aan de norm NEN 3140.

Dit is terug te vinden in de beleidsregels 3.4 en 3.5 van de Arbobeleidsregels.

 
Beginnen met chatten
Hulp nodig?
Hallo hoe kan ik u van dienst zijn?